Функціонування регіональних водогосподарських комплексів в умовах децентралізації
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

OPERATION OF REGIONAL WATER-ECONOMIC COMPLEXES UNDER DECENTRALISATION CONDITIONS

Тетяна ДОБРЯНСЬКА,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Tetyana DOBRYANS’KA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

У статті розглядаються особливості функціонування національного та регіональних водогосподарських комплексів в умовах децентралізації. Обґрунтовується доцільність залучення альтернативних суб’єктів впливу до управління регіональними водогосподарськими комплексами. Альтернативні суб’єкти впливу дадуть можливість підвищити рівень капіталізації використання водних ресурсів і сприятимуть ефективнішому їх залученню у відтворювальний процес.

The article deals with the peculiarities of operation of the national and regional water-economic complexes under the decentralisation conditions. The expediency to attract alternative influence subjects into the regional water-economic complexes management has been grounded. They will allow t increase the level of capitalization of water resources management and facilitate their efficacious attraction into the reproductive process.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали