Інвестиційна стратегія уникнення втрат на українському фондовому ринку
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УНИКНЕННЯ ВТРАТ НА УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ

INVESTMENT STRATEGY TO AVOID LOSSES ON THE UKRAINIAN STOCK MARKET

Мирослава КУШНІР,

Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України

Myroslava KUSHNIR,
Institute of Regional Research named after M.I.Doloshniy, NAS of Ukraine

У статті розглянуто інвестиційну стратегію, яка дозволяє уникнути втрат від інвестування в ризикові активи в умовах спаду ринку та отримати вигоди від його зростання. Стратегія полягає в балансуванні між ризиковим та безризиковим активом. Автор обґрунтовує оптимальні параметри моделі за допомогою функції цінностей теорії перспектив. Дохідність стратегії оцінюється на основі даних українського ринку акцій упродовж 2009-2014 років. Реалізація стратегії дозволяє отримати високі доходи від зростання фондового ринку та забезпечити збереження активів у період його спаду.

The Ukrainian stock market is characterized by high volatility. This brings about a low level of investment in Ukrainian equities. To attract investors for Ukrainian stock market it was proposed the investment strategy that helps to avoid losses from investing in risk assets in a recession market and benefit from its growth. The strategy is based on the balancing between risk and risk-free asset. The author has proved the optimal model parameters for Ukrainian stock market using the value function of the Prospect Theory. It was estimated the strategy return with historical simulation. In the article it was realized that the most desirable strategy for investor is the strategy with highest protection level despite the fact that this strategy doesn’t bring the highest return. The author has considered the strategy results in a long-run perspective and has come to the conclusion that it is necessary to revise the protection level annually to get all advantages from the market growth.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали