Проблеми обліку простроченої дебіторської заборгованості
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ПРОСТРОЧЕНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ACCOUNTING PROBLEMS OF OVERDUE ACCOUNTS RECEIVABLE

Аліна ЖАРИКОВА,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Alina ZHARYKOVA,
Oles’ Honchar Dnipropetrovsk National University

Василь БЄЛОЗЕРЦЕВ,
кандидат економічних наук,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Vasyl’ BIELOZERTSEV,
Ph.D. in Economics,
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Статтю присвячено дослідженню особливостей обліку простроченої дебіторської заборгованості на українських підприємствах. Виявлено основні проблеми, що пов’язані з таким обліком, а також проблеми статистичного обліку дебіторської заборгованості підприємств України. Наведено шляхи вирішення таких проблем.

The features of accounting of overdue receivables at Ukrainian companies were examined in this article. The major problems associated with such accounting and the problems with statistical receivables accounting in enterprises of Ukraine were identified. Solutions to these problems were offered.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали