Емпіричне дослідження детермінант світових цін на сировинні товари, ролі курсової позиції долара та впливу валютно-цінових глобальних чинників на економіку України
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ СВІТОВИХ ЦІН НА СИРОВИННІ ТОВАРИ, РОЛІ КУРСОВОЇ ПОЗИЦІЇ ДОЛАРА ТА ВПЛИВУ ВАЛЮТНО-ЦІНОВИХ ГЛОБАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

EMPIRICAL STUDY OF THE DETERMINANTS OF RAW MATERIALS GLOBAL PRICES, THE ROLE OF DOLLAR’S EXCHANGE RATE AND THE INFLUENCE OF EXCHANGE AND MONETARY GLOBAL FACTORS UPON UKRAINIAN ECONOMY

Тетяна БОГДАН,

доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, київ

Tetyana BOHDAN,
doctor of economics,
Institute for economics and Forecasting, Ukrainian NAS, kyiv

У статті розкрито визначальні фактори формування світових цін на сировинні товари (включаючи продовольчі товари, руди і метали) та обґрунтовано роль валютно-курсових чинників у коливаннях світових цін. Подано кількісні оцінки взаємозв’язків між динамікою обмінного курсу долара США до основних світових валют та динамікою цін на сировинні товари на глобальних ринках. Визначено ефекти зміцнення (послаблення) курсової позиції долара США та ефекти коливання світових цін на сировинні товари для показників експортної виручки та економічного зростання в Україні.

The author reveals the determinative factors of global prices for raw materials (including soft commodities, metals and ores) and explains the role of dollar’s exchange rate in world prices fluctuations. The quantitive estimates of dependencies between US dollar exchange rate (vis-à-vis major world currencies) and commodity prices at the global markets are presented. The author identifies and estimates the effects of the US dollar exchange rate strengthening (falling) and the effects of commodity prices fluctuations for the export’s revenues and economic growth in Ukraine.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали