IV Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація управління національною економікою»24-25 листопада 2016 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація управління національною економікою», організована за ініціативою кафедри макроекономіки та державного управління за підтримки вітчизняних та іноземних партнерів.

Її учасниками стали представники провідних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України, а також вчені з Китаю, Польщі, Казахстану, Білорусії Молдови та Болгарії.

Пленарне засідання конференції відкрив д.е.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Лук'яненко Дмитро Григорович. Новітні ідеї щодо потенційних наслідків реалізації стратегії «Один пояс-один шлях», що передбачає впровадження концепції нового «шовкового шляху» з метою об’єднання промислових центрів Європи та Китаю, проголосила під час пленарного засідання конференції доктор з економіки, представник Шанхайського університету фінансів та економіки Лю Сяоінь.

Особисті погляди щодо гальмівних вад української економіки та рекомендації щодо виходу України з кризового стану презентували під час пленарного засідання конференції провідні вітчизняні фахівці в галузі дослідження проблем макроекономічної стабілізації та публічного управління. Серед них, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України Андрій Андрійович Гриценко (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»), д.е.н., професор Віктор Миколайович Тарасевич (Національна металургійна академія України), д.е.н., професор Захарій Степанович Варналій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), д.е.н., професор Іван Йосипович Малий (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), д.е.н., професор, академік Інженерної академії України Василь Анатолійович Голян (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»), д.е.н., пров.н.с. Ярослав Анатолійович Жаліло («Інститут економіки та прогнозування НАН України»), д.е.н., професор Любов Іванівна Федулова (Київський національний торговельно-економічний університет), д.е.н., професор Тетяна Іванівна Артьомова (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»), д.е.н., професор Олександр Володимирович Длугопольський (Тернопільський національний економічний університет), д.е.н., професор Василь Дмитрович Лагутін (Київський національний торговельно-економічний університет), д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України В’ячеслав Іванович Ляшенко (Інститут економіки промисловості НАН України), д.е.н., професор Ірина Павлівна Мойсеєнко (Львівський державний університет внутрішніх справ), к.е.н., доцент Ірина Олександрівна Ревак (Львівський державний університет внутрішніх справ), д.е.н., професор Людмила Вікторівна Дейнеко (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»), д.е.н., професор Володимир Іванович Кириленко (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).

Наукова дискусія учасників конференції розгорнулась довкола сучасних проблем модернізації управління економікою України з позицій аналізу сучасних концепцій та національних моделей управління, пріоритетів реформування вітчизняної системи державного управління, трансформації та стабілізації публічного сектору, сьогоднішніх процесів децентралізації та локалізації управління територіями.

Результатом конференції стало узагальнення світових тенденцій розвитку національних економік та наукове обґрунтування необхідних кроків щодо модернізації управління економікою України.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали