Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЕФЕКТУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, НАПРИКЛАД СТАРТАПІВ

FORMING OF SYSTEM EFFECT OF ECONOMIC SYSTEMS, FOR EXAMPLE STARTUPS


Частина 1

Олександр МОРОЗОВ,
доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

На основі принципів системного та феноменологічного аналізу, заснованого на розгляді відносин всередині тріади «структура – субстанція – суб'єкт», вперше описаної академіком НАН України В.Широковим, формулюються властивості елементів економічних систем, що породжують їх емерджентність, тобто системні ефекти, наприклад стартапів.

On the basis of principles of approach of the systems and phenomenological analysis based on consideration of relations into a triad a "structure – substance – subject", of first described by an academician NAS of Ukraine V.A.Shirokoff logical properties of elements of the economic systems that generate them emergent are formulated, that is system effects, for example, startups.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали