Сучасні проблеми регулювання системи землекористування міст
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСТ

CURRENT PROBLEMS OF THE URBAN LAND USE SYSTEMS’ REGULATION

Ірина НОВАКОВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVS’KA,
Ph.D. in Economics,
National Aviation University, Kyiv

У статті розкрито особливості формування структури еколого-економічного механізму управління міським землекористуванням, планування процесу використання земель міст. Проаналізовано функції міських земель та напрями перетворення земельно-ресурсного потенціалу в самодостатній фактор економічного розвитку міст.

In the article the features of formation of structure of ecological and economic mechanism of urban land use, land use planning process, cities, are analysed. The functions of urban land and land and resource potential conversion in a self-contained economic development are uncovered.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали