Струрний аналіз бізнес-моделі морського торговельного порту на прикладі СМТП «Октябрьск»
СТРУРНИЙ АНАЛІЗ БІЗНЕС-МОДЕЛІ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ НА ПРИКЛАДІ СМТП «ОКТЯБРЬСК»

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE BUSINESS MODEL OF THE SPECIALISED SEA TRADE PORT «OKTYABRSK»

Ірина НЄННО,

кандидат економічних наук,
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Irina NENNO,
Ph.D. in Economics,
Odessa I.I.Mechnikov National University

Розглянуто ризикову складову та сигналізатори ризику конструювання й управління бізнес-моделлю підприємства. Висвітлено рамку побудови бізнес-моделі European Model for Business Excellence для Портів Тотальної Якості – Total Quality Management Ports. Проведено структурну оцінку та побудовано ерцгаму бізнес-моделі на прикладі ДП СМТП «Октябрьск».

A risk component and signaling of constructing and management of enterprise business-model of is considered. The framework for construction of the European Model for Business Excellence is presented for Total Quality Management Ports. Business-model structural estimation and its ertsgamma creation for the SE SSTP «Oktyabrsk».

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали