Організаційно-економічні засади управління пожежною безпекою на залізничному транспорті
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF FIRE SAFETY MANAGEMENT IN RAILWAY TRANSPORT

Павло ЛАПІН,

головний фахівець Головного управління воєнізованої охорони ПАТ «Укрзалізниця»

Pavlo LAPIN,
Chief specialist of the General directorate of paramilitary security service of PJSC “Ukrzaliznytsia”

Одним із критеріїв економічної безпеки, що відображають сутність сталого економічного розвитку, є показник захищеності підприємства від ймовірності виникнення пожежі. Розглянуто показники пожеж та збитків від них. Виконано аналіз сучасного стану, тенденцій розвитку, методів і принципів управління системою пожежної безпеки на залізниці.

Probability of a fire is one of the economic security criteria that reflects the essence of sustainable economic development of enterprise. Indicators of fires and damages from them have been considered. The analysis of the current state, trends, management practices and principles of fire safety on the railway has been conducted.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали