Підтримка субконтрактації – важливий напрям промислової політики
ПІДТРИМКА СУБКОНТРАКТАЦІЇ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

SUPPORT OF SUBCONTRACTING IS AN IMPORTANT DIRECTION OF INDUSTRIAL POLICY

Анатолій ЩЕРБАК,

кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Anatoliy SHCHERBAK,
Ph.D. in Economics,
Odessa National Economic University

У статті досліджується виникнення й розвиток субконтрактації та її роль в сучасній економіці. Проаналізовано програми, спрямовані на розвиток субконтрактації, які здійснюють ЄС і ЮНІДО. Детально описано російську систему субконтрактації. Обґрунтовано необхідність державної підтримки субконтрактації в Україні.

The article examines the emergence and development of subcontracting and its role in the modern economy. The programs aimed at subcontracting development carried out by the EU and UNIDO have been analysed. Russian system of subcontracting has been described in detail. The necessity of state support for subcontracting in Ukraine has been substantiated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали