Зміст № 4 (366) квітень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


2017. ПРОБЛЕМИ, ПРОБЛЕМИ…

2017. PROBLEMS, PROBLEMS...

КВІТЕНЬ 2017
2
APRIL 2017

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Олександр МОРОЗОВ, Тімур МОРОЗОВ, Сергій ВЛАСЕНКО
ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ
4
Oleksandr MOROZOV, Timur MOROZOV, Sergiy VLASENKO
POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS

Павло КЕРІМОВ,
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
13
Pavlo KERIMOV,
NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT POLICY: FOREIGN PRACTICES AND UKRAINIAN REALITIES

ПРОГНОЗИ
FORECASTS


UKRAINE | ECONOMIC FORECASTS | 2017-2020 OUTLOOK
19
УКРАЇНА | ЕКОНОМІЧНІ ПРОГНОЗИ | 2017-2020 ПЕРСПЕКТИВИ


Друкувати
Найбільш популярні матеріали