Організаційні моделі митно-податкового адміністрування в зарубіжних країнах


ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ МИТНО-ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ORGANIZATION MODELS OF CUSTOMS TAX ADMINISTRATION IN FOREIGN COUNTRIES

Віра ХОМУТЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Vira KHOMUTENKO,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Олена ЗАПОРОЖЕЦЬ,
Одеський національний економічний університет

Olena ZAPOROZHETS’,
Odessa National Economic University

У статті розглядаються питання організаційних моделей адміністрування митних платежів і реалізації митної справи в передових країнах світу в цілях врахування відповідного досвіду при вдосконаленні національної практики ефективного наповнення державного бюджету митними податками і зборами.

In the article the questions of organizational models of administration of custom payments and realization of custom business are examined in the front-rank countries of the world for the account of the proper experience at the improvement of national practice of the effective filling with of the state budget custom taxes.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали