Уроки торговельної суперечки щодо експорту сиру в Російську Федерацію


УРОКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СУПЕРЕЧКИ ЩОДО ЕКСПОРТУ СИРУ В РОСІЙСЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ

THE LESSONS OF TRADE ARGUMENT CONCERNING THE CHEESE EXPORT TO THE RUSSIAN FEDERATION

Тамара ОСТАШКО
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tamara OSTASHKO,
PhD Economics,
Institute for Economy and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

У статті визначено чинники торговельної суперечки з приводу обмежень імпорту сирів з України на російському ринку. Масштаби конфлікту оцінено на основі аналізу товарообігу молочних продуктів між Україною та Російською Федерацією, структури та прогнозів розвитку світових ринків сиру. Визначено ризики в торгівлі молочними продуктами з РФ, оцінено можливі негативні наслідки торговельного конфлікту й розроблено рекомендації щодо їх подолання та уникнення втрат доходів від експорту в майбутньому.

This paper reveals the origins of trade argument concerning the restrictions of cheese import from Ukraine on Russian market. The scale of conflict is evaluated based on the analysis of dairy products’ trade between Ukraine and the Russian Federation and on the structure and forecasts of global cheese markets. Risks in dairy products trade with Russia are specified, consequences of trade conflict are evaluated and recommendations are provided to overcome negative consequences and to avoid losses of export earnings in future.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали