Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв’язки


МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ ХАБАРНИЦТВА: АНАЛІТИКА І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

MACROECONOMIC DIMENSION OF BRIBERY PROBLEM: ANALYTICS AND CO-RELATIONS

Казимир ВОЗЬНИЙ
,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Kazymyr VOZ’NY,
PhD Economics,
Ternopil National Economic University

Тетяна ВОЗЬНА,
Тернопільський національний економічний університет

Tetyana VOZ’NA,
Ternopil National Economic University

У статті досліджено механізм неявних зв’язків між динамікою макроекономічних процесів та рівнем корумпованості національної економічної системи, зроблено спробу дати кількісну оцінку природи такого роду зв’язків і тенденцій їх взаємозалежності через показники валового внутрішнього продукту та індексу сприйняття корупції.

In the article the mechanism of existing correlations between macroeconomic processes dynamics and national economic system corruption level is researched, the attempt to qualitatively evaluate the nature of these correlations and trends of their inter-dependence through the indexes of Gross Domestic Product and Corruption Perception Index is made.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали