Проблеми формування організаційно-економічних основ розвитку системи трансферу екотехнологій в Україні

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСНОВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРУ ЕКОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

THE PROBLEMS OF FORMATION THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF THE TRANSFER SYSTEM’S DEVELOPMENT OF ECOTECHNOLOGIES IN UKRAINE

В’ячеслав СТЕПАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Vyacheslav STEPANOV,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Вікторія БУТЕНКО,
асистент,
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Viсtoriya BUTENKO,
Assistant,
Odessa I.I.Mechnikov National University

У статті розглядаються постановочні питання методологічних основ і методичних підходів щодо формування системи трансферу екологічно чистих технологій. Особлива увага приділяється проблемі створення організаційно-економічного базису вітчизняної системи трансферу екотехнологій.

The article deals with the issue of the methodological foundations and methodological approaches to the formation of transfer eco-friendly technologies. Special attention is paid to the creation of organizational and economic basis of the national transfer system of ecotechnologies.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали