Процеси конвергенції між країнами-членами ЄС

ПРОЦЕСИ КОНВЕРГЕНЦІЇ МІЖ КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄС

CONVERGENCE PROCESSES BETWEEN THE EU MEMBER-STATES

Романа МІХЕЛЬ
,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Romana MIKHEL’,
Ivan Franko National University of L’viv

У статті проаналізовані інтеграційні процеси в Європейському Союзі, що відбувалися протягом 2000–2010 років. Економіки країн-членів зближуються дедалі більше, що означає вплив одних країн на інші всередині угруповання. Для дослідження процесів конвергенції було проведено факторний та кластерний аналіз основних макроекономічних і соціальних показників, на основі яких були сформовані кластерні групи країн-членів ЄС. За результатами дослідження проведено порівняльний аналіз сформованих кластерів у 2000 та 2010 роках.

The paper analyzes the process of integration in the European Union, which took place during 2000-2010. The economies of the member states converge more and more, what means that there is interaction between the countries inside the group. The study of the convergence process is carried out with the help of factor and cluster analysis of macroeconomic and social indicators that formed clusters within the EU member states. The study conducts a comparative analysis of the clusters in 2000 and 2010.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали