Комплексна оцінка економічних ефектів від експорту електроенергії в країни ЄС

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ЕКСПОРТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В КРАЇНИ ЄС

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFECTS OF ELECTRIC POWER EXPORT TO EU COUNTRIES

Олександр ДЯЧУК
,
кандидат технічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Oleksandr DIACHUK,
PhD Engineering,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Роман ПОДОЛЕЦЬ,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Roman PODOLETS’,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Віктор ТОЧИЛІН,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Viktor TOCHYLIN,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Богдан СЕРЕБРЕННІКОВ,
кандидат економічних наук,
НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Bohdan SEREBRENNIKOV,
PhD Economics,
NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

Максим ЧЕПЕЛЄВ,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Maksym CHEPELYEV,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті проведено сценарні оцінки економічних та екологічних наслідків зростання експорту електроенергії з України в країни ЄС з використанням обчислюваної моделі загальної рівноваги економіки України та моделі енергетичних систем «TIMES-Україна». Досліджено макроекономічні, галузеві та міжгалузеві ефекти розвитку зовнішньої торгівлі, виявлені відповідні економічні ризики.

This paper considers the possibility of electricity exports’ increasing from Ukraine to the EU. An assessment of the economic and environmental consequences on the basis of the computable general equilibrium model of Ukraine’s economy and the model of energy system «TIMES-Ukraine» are given. Analysis of macroeconomic, sectorial and crosssectorial effects is provided; the relevant economic risks are identified.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали