Еколого-економічна оцінка біорізноманіття лісів: формування теоретико-методологічного інструментарію
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF FORESTS BIODIVERSITY: FORMATION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL INSTRUMENTS

Юрій НЕСТОРЯК,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Yuriy NESTORIAK,

The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Встановлено, що багатокомпонентність і багатофункціональність флористичних та фауністичних ресурсів вимагає формування сучасного теоретикометодологічного інструментарію еколого-економічної оцінки біорізноманіття лісів. Такий інструментарій має базуватися на антропоцентричному, біоцентричному, тектологічному та когнітивному підходах.

It has been established that multicomponent and multifunctional nature of floristic and faunal resources requires the formation of modern theoretical and methodological instruments for ecological and economic assessment of forests biodiversity. Such instruments should be based on anthropocentric, biocentric, tectological and cognitive approaches.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали