Стратегічні пріоритети відродження спиртової галузі в контексті зміцнення енергетичної самодостатності України
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВІДРОДЖЕННЯ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ УКРАЇНИ

STRATEGIC PRIORITIES FOR THE RESTORATION OF THE ALCOHOL INDUSTRY IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING UKRAINIAN ENERGY SECURITY

Юрій ЛУЧЕЧКО,

тимчасово виконуючий обов’язки директора ДП «Укрспирт»

Yuriy LUCHECHKO,
Acting Director – Advisor to the Director, Ukrainian State Enterprise of Alcohol and Liquor Industry Ukrspyrt

Високий рівень конкуренції у сфері виробництва етилового спирту вимагає реалізації комплексу сучасних технічних (модернізація, впровадження ефективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій), організаційних, фінансово-економічних та інших заходів у вітчизняній спиртовій галузі. Це дасть змогу забезпечити збільшення обсягів виробництва спирту, біоетанолу та компонентів на його основі, спиртовмісної продукції
технічного призначення, спирту етилового-сирцю для виробництва біоетанолу, сировини для виробництва парфумерних виробів, лікеро-горілчаних виробів, спирту етилового медичного та інших видів продукції, зменшити витрати на їх виробництво, підвищити якість та конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали