Формування об’єднаних територіальних громад і проблеми їх землевпорядкування
ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

FORMATION OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES AND PROBLEMS OF THEIR LAND MANAGEMENT

Леонід НОВАКОВСЬКИЙ,

доктор економічних наук, професор, академік НААН, Київ

Leonid NOVAKOVSKY,

Doctor of Economics, Professor, Academician of NAAS, Kyiv

Ірина НОВАКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVSKA,

Doctor of Economics,
National Aviation University, Kyiv

У статті розкрито особливості формування об’єднаних територіальних громад в Україні. Проаналізовано основні проблеми здійснення децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. Обґрунтовано напрями та види землевпорядної документації, яку необхідно розробити для організації екологобезпечного землекористування територіальних громад.

The article reveals the peculiarities of the formation of united territorial communities in Ukraine. The main problems of decentralization of power and local self-government reform have been analysed. The directions and types of land management documentation that needs to be developed for the organization of environmentally safe land use by territorial communities have been substantiated.

Повний текст статті

Друкувати
Найбільш популярні матеріали