До питання визначення факторів конкурентоспроможності залізничного туризму


ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ

TO AN ISSUE OF A DETERMINATION OF THE FACTORS OF THE RAILWAY TOURISM COMPETITIVENESS

Алла ДЕРГОУСОВА
,
аспірант, Українська державна академія залізничного транспорту, Харків


Alla DERGOUSOVA,
Post-graduate student, Ukrainian State Academy of the Railway Transport, Kharkiv

У роботі розглянуто принципи формування факторів пріоритетності розвитку залізничного туризму в Україні. Сформовано перелік факторів конкурентоспроможності залізничного туризму. Запропоновано напрямки подальшої роботи українських залізниць з метою розвитку залізничного туризму в Україні.

The principles of a forming of the factors of a priority of the railway tourism development in Ukraine are regarded in this work. The list of the factors of
the railway tourism competitiveness is formed. The farther work directions of the Ukrainian railways are offered with the purpose of the railway tourism development in Ukraine.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали