Реалізація механізму публічно-приватного партнерства на сільських територіях

Марія ІЛЬЇНА,
д.е.н ,с.н.с. відділу проблем економіки
земельних і лісових ресурсів,

Юлія ШПИЛЬОВА,
к.е.н., с.н.с відділу проблем економіки
земельних і лісових ресурсів

Реалізація механізму публічно-приватного партнерства на сільських територіях

Публічно-приватне партнерство як інноваційна форма управління сільськими територіями зорієнтоване на їх розвиток та забезпечення економічної спроможності. Орієнтація механізму на співпрацю територіальних громад актуалізує його з огляду на швидкий перебіг реформи децентралізації влади в Україні та переважання сільських територій у складі держави.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали