Чому мізерні суми бурштинової ренти надходять до бюджетуВ останні роки набуває особливої актуальності проблема удосконалення системи податкового регулювання користування надрами для видобутку корисних копалин. Це значною мірою пов’язано з поглибленням процесів децентралізації, що вимагає пошуку додаткових резервів наповнення місцевих бюджетів. Таким резервом виступає удосконалення адміністрування рентної плати за видобуток корисних копалин.

Цінною корисною копалиною є бурштин, який концентрується у північних областях України. Видобуток бурштину виступає складовою спеціального природокористування, тому має здійснюватися на платній основі.

24 грудня 2015 року було прийнято Закон України №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році». Даний законодавчий акт з 1 січня 2016 року встановив на видобуток бурштину рентну плату в розмірі 25% від вартості товарної продукції гірничого підприємства.

Однак введення рентної плати за спеціальне користування надрами для видобування бурштину (бурштинової ренти) не забезпечило адекватного адміністрування даного фіскального платежу як в державний, так і у місцеві бюджети. Більше того, фактично з кожним наступним роком застосування інструментарію вилучення бурштинової ренти її надходження до державного та місцевих бюджетів зменшується.

Якщо у 2016 році до державного бюджету надійшло 2,08 млн. грн., то у 2018 – 0,6 млн. грн. У 2017 році надходження бурштинової ренти до місцевих бюджетів склали 0,4 млн. грн., а у 2018 – 0,2 млн. грн. (рис. 1).

Чому мізерні суми бурштинової ренти надходять до бюджету


До державного та місцевих бюджетів надходять мізерні суми бурштинової ренти, що пов’язано з неможливістю ідентифікувати реальну базу стягнення даного платежу у зв’язку з відсутністю механізмів легалізації видобутку цінного мінералу органічного походження, яким виступає бурштин.

Анонсоване Президентом України прийняття законодавчого акту, що має легалізувати видобуток бурштину, також повинне забезпечити адекватне вилучення бурштинової ренти, яка поряд з частиною прибуткових надходжень бурштиновидобувних підприємств стане дієвим засобом наповнення місцевих бюджетів, особливо бюджетів місцевого самоврядування.

Василь Голян, директор Європейського аналітичного центру


Друкувати
Найбільш популярні матеріали