Держбюджет 2020: 41% доходів становлять податки на імпортЕкспертне середовище жваво обговорює проект держбюджету, який уряд представив українському парламенту 20 вересня 2019 року. Як і передбачалося проривних змін в доходній частині не відбулося, оскільки база наповнення головного кошторису країни надмірно куца. Низька інвестиційна привабливість вітчизняної економіки, яка має місце в останні роки, не дає можливості нарощувати виробництво товарів з високою доданою вартістю і відповідно збільшувати надходження прямих податків до державного та місцевих бюджетів.

Державні фінансові фонди в основному поповнюються податками на споживання імпортних товарів (акцизний податок та податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів, ввізне мито), а не внутрішніми доходами, що формуються у промисловій індустрії та агропромисловому комплексі.

Частка податків на споживання імпортних товарів в доходах держбюджету у 2020 році порівняно з 2013 роком має підвищитися на 6%. У той же час номінальна сума надходжень повинна зрости в 3,7 рази – з 118,7 до 443 млрд. грн. (рис. 1).

Зменшення питомої ваги податків на споживання імпортних товарів у 2010-2013 роках було зумовлено пожвавленням ділової активності в добувній та переробній промисловості України, що створило умови для зміни структури бюджетних надходжень на користь рентних платежів та податків на додану вартість на внутрішнє споживання промислових товарів. За цей період питома вага податків на споживання імпортних товарів знизилась до 35% з 39,7% у 2009 році.

Держбюджет 2020: 41% доходів становлять податки на імпорт

Рис. 1. Надходження податків на імпорт товарів до Державного бюджету України*

*розраховано за даними Державної казначейської служби України та додатків Проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»

Надмірно висока частка в доходах держбюджету податків на споживання імпортних товарів свідчить про те, що вітчизняна виробнича сфера сьогодні перебуває в стані стагнації і не генерує достатнього обсягу доданої вартості, щоб забезпечити реальне, а не номінальне зростання податкових та неподаткових надходжень до основного кошторису країни. У разі, якщо Уряд не сформує комплекс збалансованих антикризових заходів у найближчій перспективі, держбюджет стане ще більш залежним від надходжень податків на споживання імпортних товарів.

Василь Голян, директор Європейського аналітичного центру


Друкувати
Найбільш популярні матеріали