Чи слід очікувати в Україні буму банківського кредитуванняОднією з основних причин повільного зростання національної економіки нинішнє керівництво Уряду України називає високу ціну кредитних ресурсів, що не дозволяє бізнесу отримувати належну суму коштів для оновлення основних та вчасного поповнення оборотних засобів. Питома вага кредитів банків та інших позик у фінансуванні капітальних інвестицій в цілому по Україні у 2002-2018 роках є дуже низькою, що й зумовлює інвестиційний дефіцит у переважній більшості секторів національного господарства.

Період 2002-2018 років в українській економіці відзначався чередуванням як фаз економічного зростання, так і фаз економічного спаду, що корелювало з обсягами банківського кредитування суб’єктів бізнесової діяльності. За рахунок кредитування найбільше було придбано фізичного капіталу у 2007-2008 роках, але вплив глобальної фінансової кризи на національну економіку у 2009 році призвів до згортання докризових обсягів кредитування, що негативним чином вплинуло на ділову активність.

Активно кредитування підприємницьких структур відбувалось протягом 2011-2013 років, що було квінтесенцією результативної державної політики антикризового регулювання. Після значно спаду у 2014-2017 роках кредитування розпочало відновлюватися у 2018 року, однак питома вага даних ресурсів залишається на рівні 5-6% (рис. 1).

Наприклад в Китаї частка капітальних інвестицій в національну економіку, профінансованих за рахунок кредитних ресурсів складає біля 50%. Держава також надає фінансові ресурси за низькими відсотками з власною участю засновників не менше 15% у статутному капіталі, що забезпечує розгортання високотехнологічних виробництв.

Чи слід очікувати в Україні буму банківського кредитування

Рис. 1. Капітальні інвестиції в економіку України, профінансовані за рахунок кредитів банків та інших позик*
*розраховано European Analytical Centre за даними Державної служби статистики України та НБУ

Частково допоможуть відновити докризові обсяги кредитування в Україні заходи, які в даний час розробляють в Уряді і які полягають в наданні допомоги малим і середнім фермерським господарствам отримувати доступне фінансування на придбання земельних ділянок.

З цією метою створюють Фонд гарантування під фінансування кредитів, а також на кредитування фермерів для купівлі землі. Із державного бюджету планують виділити 4,4 млрд. грн. На цю суму можна придбати 2,1 млн га землі, виходячи з ціни 800 дол. за один гектар та компенсації 10% від ринкової відсоткової ставки у 25% річних.

Василь Голян, директор Європейського аналітичного центру


Друкувати
Найбільш популярні матеріали