Ефективне модельне рішення для ОТГ

Ганна ХАРЛАМОВА,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сергій ЛОБОЙКО,
директор Центру розвитку інновацій, Київ

Ефективне модельне рішення для ОТГПерехід громад на Управління 2.0 не може відбутися без фахового аналізу наявних даних щодо розвитку громади. Одним з етапів проекту «Е-рішення для громад» (https://cid.center/e-solutions/), який реалізується Центром розвитку інновацій, був ґрунтовний економічний аналіз не тільки даних, наявних у реєстрах та статистичних джерелах, а й оцінка самими ОТГ своїх можливостей і ризиків, тобто анкетування за запитом U-Lead. Враховуючи, що дані мають просторову орієнтацію, тобто розріз 36 ОТГ України за один рік (2018/2019), усі моделі розглядалися в розрізі відстеження середніх рівнів та тенденцій щодо ОТГ за цей рік. За наявності динамічних рядів даних ці результати та моделі можуть мати прогностичний характер. Дата-сет соціально-економічного стану 36 українських ОТГ статистично підтвердив дивергенційний характер розвитку ОТГ в аналізованому періоді. Хоча при цьому є експертне припущення, що запровадження е-демократії та розвиток ОТГ має стимулювати конвергенцію громад. За допомогою засобів економетричного аналізу було здійснено спробу надати прогноз розвитку громад у цифрах на основі такої специфікації:

1. Оцінка впливу на кількість населення ОТГ (кількість людей, зареєстрованих в ОТГ) таких факторів:
 відстань у кілометрах по найшвидшій дорозі від географічного центру адміністративного центру ОТГ до географічного центру обласного центру;
 доступ до централізованої системи водопостачання;
 доступ до централізованої каналізаційної системи;
 доступ до системи утилізації твердих відходів;
 підключення до електричної мережі;
 підключення до побутового газопроводу;
 підключення до широкосмугового Інтернету.

2. Оцінка впливу кількості людей, зареєстрованих в ОТГ, на плановий бюджет ОТГ, зокрема на його дохідну частину на початок року.

3. Оцінка впливу на витратну частину бюджету ОТГ на 2018 рік (фактична, грн.) таких факторів:
 школи І-ІІІ ступенів (що фінансуються ОТГ), од.;
 кількість осіб в ОТГ, які дійсно користуються програмами соціального захисту, чол.;
 приймальні сімейних лікарів, од.;
 кількість співробітників в апараті Ради ОТГ (на сьогодні), чол.;
 рік заснування ОТГ (2015, 2016 або 2017) – якісна ознака, яку ми вводимо як даммі-змінну: 0 – для «досвідчених» ОТГ (2015-2016 роки) та 1 – для «молодих» ОТГ (2017 рік).

4. Оцінка впливу на фактичний бюджет ОТГ, зокрема його витратну частину на 2018 рік, таких факторів:
 кількість домогосподарств, які отримують житлові субсидії за 2018 рік;
 кількість шкіл, що фінансуються ОТГ;
 кількість первинних медичних закладів, що фінансуються ОТГ;
 фактична кількість співробітників в апараті Ради ОТГ, що отримують заробітну плату із бюджету ОТГ;
 Dummy-ознака – це така якісна ознака, яка набуває лише значень 0 та 1 та може бути введена до регресійної моделі. Єдиною якісною ознакою в базі даних був рік створення ОТГ. Їх три: 2015, 2016, 2017.

5. Оцінка впливу на витрати бюджету таких факторів:
 кількість шкіл, що фінансуються ОТГ;
 кількість культурних закладів, що фінансуються ОТГ;
 кількість населення, що користується програмами соціального захисту;
 кількість осіб, що отримують субсидії.

6. Оцінка впливу на доходну частину бюджету ОТГ (обсяг фактичних доходів) таких факторів:
 кількість населення;
 кількість зайнятих;
 кількість ФОПів;
 обсяги єдиного податку;
 обсяги прибуткового податку.

7. Залежність кількості населення в ОТГ від розвитку інфраструктури та транспорту: під «розвитком інфраструктури» маємо на увазі відстань до обласного центру, відсоток оновлюваної інфраструктури, бюджет та кількість міст. Логічно припустити, що чим більший бюджет, чим більше міст й оновлення інфраструктури та чим ближче до центру області, то тим більше людей буде зареєстровано в громаді.

8. Оцінка впливу на обсяги підключення до широкосмугового Інтернету в ОТГ таких змінних:
 кількість офіційно працевлаштованих;
 кількість домогосподарств;
 підключення до електричної мережі;
 кількість професійно-технічних закладів освіти, що експлуатуються;
 відстань до обласного центру;
 кількість шкіл І-ІІІ ступенів.

9. Болюче питання для ОТГ на сьогодні – це скорочення та закриття сільських шкіл. Саме цю ситуацію ми намагалися відслідкувати на основі залежності кількості дітей у дитячих садочках серед 36 ОТГ від таких факторів:
 кількість дітей дошкільного віку;
 кількість дитячих садочків;
 фактичні видатки бюджетів ОТГ;
 кількість офіційно працевлаштованих;
 підключення до електроенергії.

10. Вплив на фактичну кількість населення в ОТГ таких факторів:
 кількість населених пунктів у межах об’єднаної територіальної громади;
 відстань у кілометрах по найшвидшій дорозі від географічного центру адміністративного центру ОТГ до географічного центру обласного центру;
 підключення до електричної мережі;
 первинні медичні установи (наприклад, фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії): кількість тих, що функціонують / експлуатуються.

11. Залежність кількості домогосподарств у межах ОТГ, які отримують житлові субсидії, від таких факторів:
 кількість домогосподарств у межах ОТГ;
 витратна частина фактичного бюджету ОТГ;
 кількість зайнятих в ОТГ;
 кількість осіб старше 60 років.

Оскільки субсидія нараховується за розмірами спожитих послуг ЖКХ, то необхідно розглянути обсяги споживання цих послуг домогосподарствами на території ОТГ. Обсяги можуть бути опосередковано розраховані як сума витрат ОТГ на здійснення водопостачання, водовідведення, утилізацію відходів, надання електрики та газопостачання. Первинна інформація про ці статті витрат ОТГ відсутня, отже, можна припустити також використання в розрахунку загальної суми витратної частини фактичного бюджету ОТГ, адже вона враховує обсяг наданих послуг ЖКХ у грошовій формі. Субсидія нараховується як зайнятому населенню, так і пенсіонерам, тому важливо врахувати кількість зайнятих в ОТГ та кількість осіб старше 60 років.

Завдяки ґрунтовному економічному аналізу та моделюванню були отримані певні висновки, а саме:
1.З проаналізованих факторів в ОТГ, які розглядалися, кількість зареєстрованого населення в середньому еластична виключно за доступом до електричної мережі.
2. Зростання кількості зареєстрованого населення на 72% визначає доходну частину бюджетів ОТГ у середньому за аналізованою вибіркою.
3. У середньому щодо аналізованих ОТГ за обраний період при розширенні штату адміністрації ОТГ на 1 особу можна очікувати зростання бюджетних витрат на 695,291 грн. Окрім цього, скасування виплат соціальної допомоги 100 громадянам має зменшити бюджетні видатки на 665,200 грн. При відкритті нової школи варто очікувати збільшення видатків бюджету на 3,6% у середньому.
4. Рік заснування та кількість адміністративного штату ОТГ не є суттєвими впливовими змінними на видаткову частину бюджету ОТГ. При збільшенні на 1% домогосподарств, що отримують субсидії, видатки збільшаться на 0,47%, а фактор кількості шкіл та медичних закладів не є значущим у впливі на зміни у витратній частині в аналізованих ОТГ.
5. Зростання на 1% кількості шкіл, що фінансуються ОТГ, стимулює зростання витрат бюджету ОТГ на 0,274%. Зростання кількості закладів культури, що фінансується ОТГ, не є впливовим чинником на витрати бюджету ОТГ. При зростанні на 1% кількості осіб, що користуються програмами соціального захисту, витрати бюджету ОТГ зростуть на 0,121% у середньому. При зростанні на 1% кількості осіб, що користуються субсидіями, витрати бюджету ОТГ зростуть на 0,468%.
6. Значущими для доходної частини бюджету є кількість ФОП. При збільшенні на 1% кількості ФОПів доходи бюджету скорочуються на 0,49%; при збільшенні на 1% обсягів прибуткового податку обсяги доходу бюджету зменшуються на 0,68%; при збільшенні на 1% кількості населення обсяги доходу бюджету зростуть на 1,45%.
7. Позитивно на кількість населення впливають бюджет та кількість міст. Оновлення інфраструктури не є впливовим фактором.
8. При зростанні кількості офіційно працевлаштованих на 100 осіб кількість підключень до широкосмугового Інтернету зростає на 30; серед населення, що підключено до електромережі, кількість підключень до широкосмугового Інтернету зустрічається на 0,64 рази частіше. Відстань до обласного центру не є впливовою в цьому аспекті, і відкриття нової школи не призводило до зростання підключень.
9. Якщо кількість дітей дошкільного віку збільшиться на 100, то кількість дітей у дитсадках збільшиться на 65. Аналогічно якщо кількість офіційно працевлаштованих збільшиться на 10 осіб, то в середньому кількість дітей у дитсадках збільшиться на 3 особи.
10. Станом на 2018 рік більшість ОТГ, обраних до аналізу, мали таку тенденцію: кількість населення значною мірою залежала не від відстані до обласного центру та розвитку медичної сфери, а саме від наявності електромереж.
11. Зростання кількості домогосподарств на 100 в ОТГ призведе до зростання тих, що потребують субсидій на 29. Майже така ж сама залежність із кількістю працюючих. А зростання числа пенсіонерів у середньому не спричинило зростання субсидування домогосподарств, а навпаки навіть зменшило його.

Однак висновки на базі аналізу даних не мають практичної сили без сценаріїв їх управлінського використання, тому в рамках проекту були запропоновані певні рішення (див. табл.).

Зведена сценарна таблиця на базі результатів моделювання

Ефективне модельне рішення для ОТГ
Ефективне модельне рішення для ОТГ
Ефективне модельне рішення для ОТГ
Ефективне модельне рішення для ОТГ
Ефективне модельне рішення для ОТГ


Друкувати
Найбільш популярні матеріали