ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯАвтором запропоновано розглядати економічну безпеку як складну систему причинно-наслідкових зв’язків для забезпечення відповідного рівня національної безпеки, що має певні закономірності та може бути дослідженим на основі побудови економіко-математичних та макроеконометричних моделей, які базуються на теоретичних і емпіричних засадах (розділ 1).

Проведений у роботі порівняльний аналіз найбільш поширених світових практик інтегрального оцінювання рівня національної економічної безпеки виявив, що головною вадою існуючих методик можна назвати відсутність математичного підґрунтя.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали