СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ МИТНИЦІ В УКРАЇНІ: НОВІТНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУЕкономічний розвиток України в останні десятиліття відбувається під впливом як зовнішніх викликів, так і внутрішніх суперечностей розвитку. В таких умовах серед першочергових завдань економічних трансформацій постає розбудова митної системи, в т. ч. реформування її інституційно-організаційного базису.

Митні інституції є найбільш дієвими у випадку ефективного управління людськими ресурсами та інвестуванні у їхній розвиток, бо це є одним із чинників надання якісних послуг та виконання поставлених завдань.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали