Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN LAND MARKET CONDITIONS IN UKRAINE

Олександр КУЗЬМЕНКО
,
доктор економічних наук,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв

Oleksandr KUZMENKO,
PhD Economics,
Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Обґрунтовано необхідність прийняття законів «Про родючість земель», «Про органічне землеробство» в умовах ринку землі в Україні. Доведено еколого-економічну ефективність використання соломи із супутньою обробкою мікробіологічними препаратами як органічного добрива для відновлення природних властивостей ґрунту.

Necessity of such laws as «About fertility of the land», «About organic farming» in the land market of Ukraine is justified. Ecological and economic efficiency of straw usage with concomitant treatment by microbiological agents as organic fertilizer to restore natural properties of the soil is proven.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали