Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

FUTURE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND MARKET IN UKRAINE

Олена КОТИКОВА
,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний аграрний університет

Olena KOTYKOVA,
PhD Economics,
Mykolayiv National Agrarian University

Ірина ВЛАСЕНКО,
Миколаївський національний аграрний університет

Iryna VLASENKO,
Mykolayiv National Agrarian University

У статті визначено вади існуючої системи ринкових відносин у системі землекористування та обґрунтовано заходи, які необхідно здійснити для усунення таких недоліків.

The article outlines the shortcomings of the existing system of market relations in the system of land tenure and reasonable measures that are necessary to address these shortcomings.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали