Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку

РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

LAND MARKET OF AGRICULTURAL PURPOSE IN UKRAINE: CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

Вікторія ГМИРЯ
,
кандидат економічних наук,
Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (Київ)

Victoriya GMYRYA,
PhD Economics,
Cherkasy Institute of Banking, Banking University of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Світлана ВЛАСЮК,
кандидат економічних наук,
Уманський національний університет садівництва

Svitlana VLASYUK,
PhD Economics,
Uman’ National Institute of Horticulture

У статті розглянуто механізм функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Господарські умови формування ринку землі, які склалися в Україні, визначають пріоритетні напрями економічних протиріч формування ринку землі. Проаналізовано та запропоновано заходи щодо удосконалення механізму ефективного землекористування Україні.

The functioning mechanisms of land market of agricultural purpose in Ukraine are investigated in the article. The economic conditions of land market formation that determine the priority lines and economic contradictions of land market formation are investigated. The author analyzes and suggests the measures of improvement of effective land use mechanism.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали