Світовий досвід та стратегічні орієнтири модернізації споживчої кооперації України


СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

GLOBAL EXPERIENCE AND STRATEGICAL GUIDES OF MODERNIZATION THE UKRAINIAN CONSUMER’S COOPERATIVE SOCIETY

Михайло ОКЛАНДЕР
,
доктор економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Mykhaylo OKLANDER,
PhD Economics,
Odessa State Economical University

Олена ЧУКУРНА,
кандидат економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Olena CHUKURNA,
PhD Economics,
Odessa State Economical University

У статті розглянуто світовий досвід кооперативного руху, принципи кооперації та особливості їх трансформації. Проаналізовано історію розвитку споживчої кооперації у різних країнах світу. Виявлено негативні чинники, які стримують розвиток споживчої кооперації України. Обґрунтовано стратегічні напрями модернізації споживчої кооперації в Україні.

The article describes the experience of the world cooperative movement, cooperative principles and features of their transformation. The history of consumer’s cooperative societies in the the world is analyzed. The negative factors constraining the development of consumer cooperatives in Ukraine are revealed. The strategic directions of modernization the сonsumer сooperatives in Ukraine are grounded.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали