Сутність і практика креативного обліку


СУТНІСТЬ І ПРАКТИКА КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ

THE ESSENCE AND PRACTICE OF CREATIVE ACCOUNTING

Юлія ІВАХІВ
,
аспірант,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Yuliya IVAKHIV,
Postgraduate,
Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Статтю присвячено питанням наявності помилок і викривлень у фінансовій звітності підприємств. У ній розкрито сутність креативного обліку, встановлено його основні причини, мотиви, прояви і наслідки. За результатами досліджень автором наведено типові приклади неналежного розкриття інформації у фінансовій звітності.

The article is devoted to issues of errors’ presence and distortions in enterprise’s financial statements. The essence of creative accounting is considered and main reasons, motives for it, its evidences and consequences are determined. According to the author research’s results the most typical examples of undue disclosure of information in financial statements are presented.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали