Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук УкраїниІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

INSTITUTE OF AGROEСOLOGY AND NATURE MANAGEMENT OF NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES OF UKRAINE


На сьогодні Інститут агроекології і природокористування НААН – це провідна в Україні науково-дослідна установа з питань визначення наукових засад державної політики в галузі агроекології, економіки природокористування, раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Інститут займається системними спостереженням за природними ресурсами агросфери, комплексною оцінкою їх стану, розробленням еколого-економічних основ механізмів реалізації сталого розвитку агропромислового виробництва, землекористування і сільських територій.

Інститут є головною установою Науково-методичного центру «Агроекологія» і проводить комплексні дослідження у всіх природно-кліматичних зонах України, які включають фундаментальні й прикладні дослідження щодо агроекологічного моніторингу, у т.ч. засобами дистанційного зондування землі, біобезпеки, еколого-економічної оцінки природних ресурсів агросфери, вивчення екостану земель спеціального призначення (спеціальні сировинні зони, сільські території, природно-заповідні території у структурі Пан-Європейської екомережі), наукового забезпечення ведення агропромислового виробництва на радіаційно забруднених територіях та територіях, які зазнали техногенного впливу, ефективного управління водними, земельними, лісовими ресурсами, екологічної експертизи тощо.

Інститут є членом Національної асоціації виробників дитячого харчування України та його визнано Постановою Кабінету Міністрів України і Наказом Міністерства аграрної політики України уповноваженою науково-дослідною установою, яка здійснює аналіз матеріалів та підготовку агроекологічного обґрунтування на відповідність сільськогосподарських угідь виробників сировини статусу спеціальних сировинних зон.

Інститут є членом міжурядової організації COST зі співробітництва у сфері науки й техніки і входить до відділення COST 859 (Агрономія та біотехнологія), підтримує тісні зв'язки з науковими установами Російської Федерації, Білорусі, Литви, Польщі, Угорщини, Німеччини тощо.

В Інституті ведеться підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру, функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук.

Інститут є співзасновником «Агроекологічного журналу» – науково-теоретичного періодичного видання, який внесено у перелік ВАК України як фаховий із сільськогосподарських і біологічних наук.

Розробки інституту широко впроваджені у сільськогосподарське виробництво і навчальний процес у вищих навчальних закладах аграрного і екологічного профілю, використовуються спеціалістами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства екології та природних ресурсів України, Держкомлісгоспу, Держкомводгоспу та ін.

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук УкраїниІнститут на період 2011-2015 pоків є головною установою і координатором наукових досліджень за двома програмами наукових досліджень Національної академії аграрних наук України:
1) «Екологічна безпека агропромислового виробництва» («Агроекологія»):
• моніторинг ресурсів агросфери;
• екологічна безпека у галузі рослинництва;
• екологічна безпека у галузі тваринництва;
• біологічна безпека;
• екологічні ризики застосування пестицидів;
• екологічна безпека і лікарське рослинництво;
• виробництво сільськогосподарської продукції на радіоактивно забруднених територіях;
• інноваційний маркетинг у галузі агроекології.
2) «Еколого-економічні засади збалансованого розвитку агропромислового виробництва, землекористування і сільських територій» («Економіка природокористування»):
Наукові основи раціонального землекористування в агросфері
• моніторинг земельних ресурсів засобами дистанційного зондування;
• менеджмент природних ресурсів агроекосистем.
Економічні механізми реалізації екологічної політики у сільському господарстві
• стратегія раціонального природокористування агропромислового виробництва;
• методологія та концепція збалансованого розвитку ландшафтів.

ІНСТИТУТ ТАКОЖ ЗДІЙСНЮЄ:
• підготовку проектів та наукових досліджень з агроекології, економіки природокористування, еколого-економічної оцінки природних ресурсів агросфери, екологічної безпеки агротехнологій;
• розробку методик, проектів законодавчих і нормативних актів з питань агроекології і природокористування в агросфері;
• лабораторні агрохімічні аналізи зразків ґрунту, води, рослинної продукції;
• екологічні експертизи інвестиційних проектів в агросфері;
• екологічні експертизи технологій вирощування сільськогосподарських культур;
• розробку екологічної політики і планів управління для аграрних підприємств;
• організацію агроекологічних семінарів, тренінгів, громадських обговорень з питань економіки природокористування.


Україна, 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12, тел/факс +038 (044) 526-92-21
12, Metrologichna Str., Kiev, 03143, Ukraine Tel/Fax: +038 (044) 526-92-21
E-mail: agroecology_naan@ukr.net
Web-сайт: http://www.agroeco.org.ua


Друкувати
Найбільш популярні матеріали