Стратегічний розвиток харчових підприємств Київського регіону в умовах невизначеності зовнішнього середовища їх діяльності

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

STRATEGICAL DEVELOPMENT OF FOOD ENTERPRISES OF KYIV REGION IN CONDITIONS OF EXTERNAL ENVIRONMENT’S UNCERTAINTY

Катерина БОЙЧЕНКО
,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Kateryna BOYCHENKO,
Vadym Hetman Kyiv National Economic University

У статті визначено тісний взаємозв’язок між стратегічним управлінням і рівнем ризику реалізації обраних стратегій підприємства. Виокремлено чотири типи стратегій залежно від рівня невизначеності. Проаналізовано тенденції стратегічного розвитку харчових підприємств Київського регіону.

In the article it is identified a close relationship between strategic management and implementation of risk strategies chosen by company. The four types of strategies depending on the level of uncertainty are allocated. The trends in the strategic development of food enterprises in Kiev region are analyzed.


Друкувати
Gareng
Група: Гості 23 января 2014 17:08
1


Felt so hopeless looking for answers to my qu..sionts.euntil now.
Найбільш популярні матеріали