Економіко-правові засади обчислення заподіяної шкоди в результаті порушень законодавства про охорону земель

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБЧИСЛЕННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ШКОДИ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ

ECONOMY AND LAW BASIS OF DAMAGE’S CALCULATION AS A RESULT OF BREAKING THE LAND PROTECTION LAW

Олександр БРЕДІХІН
,
Комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин»

Oleksandr BREDIKHIN,
Municipal Enterprise «Kyiv Institute of Land Relations»

Здійснено аналіз стану правових норм визначення заподіяної шкоди земельним ресурсам у результаті порушень законодавства про охорону земель. Проаналізовано результати здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Запропоновано методологію визначення порушень, які завдають шкоди земельним ресурсам, а також заходи щодо вдосконалення державної політики у галузі охорони земель.

It is analyzed the state of legal norms of definition the damages to land resources as a result of breaking the land protection law. It is analyzed the results of state supervision of lands’ using and protection. It is offered the methodology of violation’s determination which damages the lands resources and measures concerning improvement of state policy in a branch of land protection law.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали