Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

PROBLEMS OF FORMATION THE INNOVATIVE INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Ірина ЯНЕНКОВА
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Iryna YANENKOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті розглянуто основні елементи інфраструктури інноваційної діяльності України. Узагальнено й доповнено складові інноваційної інфраструктури. Проведено аналіз проблем її формування та запропоновано заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності підприємств.

The article deals with the basic elements of innovative infrastructure in Ukraine. It is summarized and updated the parts of innovative infrastructure. Development problems of innovative infrastructure are analyzed. It is proposed the measures to create favourable conditions for development of enterprises’ innovative activity.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали