Маркетинг пасажирських перевезень залізничним транспортом як складова концепції інтегрованого менеджменту послуг

МАРКЕТИНГ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПОСЛУГ

MARKETING OF THE PASSANGER TRAFFIC BY RAIL TRANSPORT AS A COMPONENT OF THE INTEGRATED SERVICE MANAGEMENT’S CONCEPTION

Михайло МАКАРЕНКО
,
доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Mykhaylo MAKARENKO,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ,
кандидат економічних наук,
Національній технічний університет України «КПІ»

Oleksandr BAKALINSKY,
PhD Economics,
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

Наведено результати пошуку напрямків маркетингового впливу на споживчу поведінку пасажирів у межах концепції інтегрованого менеджменту послуг.

The results of searching the marketing influence’s directions on passenger’s customer behaviour are shown at the service management concept frame.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали