Фіскальне регулювання природокористування в Норвегії та Україні: перспективи подолання інституціональних розривів

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В НОРВЕГІЇ ТА УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ РОЗРИВІВ

FISCAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT REGULATION IN NORWAY AND UKRAINE: PROSPECTS OF OVERCOMING THE INSTITUTIONAL GAPS

Вадим БАРДАСЬ
,
Луцький національний технічний університет

Vadym BARDAS’,
Lutsk National Technical University

У статті розкриваються суперечності вітчизняної системи фіскального регулювання природокористування. Проаналізовано структуру податкових надходжень до консолідованих бюджетів Норвегії та України, виявлено диспропорції у питомій вазі природно-ресурсних платежів. Запропоновано диференціювати нормативи плати за спеціальне природокористування виходячи з рівня інноваційно-технологічного розвитку видобувного підприємства.

The article reveals the national system’s contradictions of the fiscal environmental management. The structure of taxation receipts to the consolidated budgets of Norway and Ukraine is analyzed, the disparities in the share of natural resource payments are revealed. It is proposed to differentiate the standards of payment for special environmental regulation based on the innovation and technological development level of mining enterprises.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали