Методика оцінки ефективності використання та відтворення продуктивних угідь сільськогосподарських підприємств

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ УГІДЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

METODICAL APPROACHES IN EVALUTION OF EFFECIENCY OF USE AND RECREATION ON SOIL RESOURCES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Петро КОРЕНЮК
,
доктор економічних наук,
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Petro KORENUYK,
PhD Economics,
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Надія ЧМУЛЕНКО,
Білоцерківський національний аграрний університет

Nadiya CHMULENKO,
Bila Tserkva National Agrarian University

Досліджено поняття, види, показники визначення ефективності використання й відтворення сільськогосподарських угідь. На основі узагальнення методичних аспектів оцінки ефективності аграрного землекористування обґрунтовано доцільність їх упорядкування в систему. Обґрунтовано корисність застосування системного підходу до аналізу результатів господарювання на продуктивних угіддях.

The purpose of this research is to propose the index system for the evaluation of efficiency of use and recreation on soil resources based upon methodical approaches to study effects of land use in agricultural enterprises. The basic concepts, indicators and species of efficiency of use and recreation on agricultural land are research. The value of a system approach to analysis results of land management.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали