Фінансове забезпечення розвитку дрібних земельних господарств

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДРІБНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ

FINANCIAL DEVELOPMENT’S SUPPORT OF SMALL LAND HOLDINGS

Михайло ЩУРИК
,
доктор економічних наук,
Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

Mykhaylo SCHURYK,
PhD Economics,
Ivano-Frankivsk University of Law of the King Danylo Halytsky

Проаналізовано роль та участь господарств населення Карпатського макрорегіону в процесі відтворення земельних ресурсів. Досліджено причини й недоліки, що гальмують належну організацію земельного господарства селянами. Запропоновано заходи поліпшення використання, збереження та охорони земельних ділянок дрібними землевласниками.

The article analyses the role and participation of farmings for population in Carpathian macroregion in the reproducing process of the land resources. It is investigated the reasons and shortcomings which slow down the proper organization of the landed farmings by peasants. It is also suggested some measures for improving the usage, preservation and safeguarding the plots of land by small land owners.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали