Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки

ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ОФШОРНИХ ЗОН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

EVOLUTION FEATURES OF THE OFFSHORE AREAS IN GLOBALIZATION CONTEXT OF ECONOMY

Олена БАУЛА
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Olena BAULA,
PhD Economics,
Lutsk National Technical University

Анна САЧУК,
Луцький національний технічний університет

Anna SACHUK,
Lutsk National Technical University

У статті досліджено особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації, визначено їх роль на сучасному етапі розвитку світової економіки, а також здійснено оцінку розвитку інвестиційних відносин між Україною та офшорами.

In this article it investigated the offshore areas’ features evolution in the context of globalization, their role is defined at the present stage of world economy and it is also evaluated the development of investment cooperation between Ukraine and offshore.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали