Механізми підвищення ефективності торгово-економічних відносин України та Республіки Білорусь

МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

MECHANISMS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF UKRAINE AND REPUBLIC OF BYELORUSSIA

Любов ФЕДУЛОВА
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lyubov FEDULOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито питання щодо стану й проблем співпраці України та Республіки Білорусь, запропоновано механізми підвищення ефективності торгово-економічних відносин між двома країнами на інноваційній основі.

Questions are exposed in relation to the state and problems of collaboration of Ukraine and Republic of Byelorussia and the mechanisms of increasing the efficiency of trade and economic relations are offered between two countries on innovative basis.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали