Оцінка діяльності інституту первинних дилерів на вітчизняному ринку цінних паперів

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПЕРВИННИХ ДИЛЕРІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

EVALUATION OF THE PRIMARY DEALERS ACTIVITY IN THE DOMESTIC SECURITIES MARKET

Володимир ПАВЛОВ
,
доктор економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Volodymyr PAVLOV,
Doctor of Economics,
National University of Water Management and Nature Resourses Use, Rivne

Михайло ТРОФІМЧУК,
аспірант,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Mykhailo TROFIMCHUK,
Рostgraduate student,
National University of Water Management and Nature Resourses Use, Rivne

У статті проведено ґрунтовний аналіз діяльності інституту первинних дилерів на вітчизняному ринку цінних паперів. Встановлено, що облігації є вагомим інструментом державних запозичень. Показано, що первинні дилери значною мірою сприяють підвищенню ліквідності цінних паперів, які емітуються державою, зокрема облігацій. Виявлено, що інститут первинних дилерів сприяє зниженню вартості запозичень, що здійснюються державою. Проведено порівняльний аналіз прав та обов’язків первинних дилерів в Україні та за кордоном.

In the article substantial analysis of the primary dealers’ activity in the domestic securities market is provided. It is ascertained that the bonds are an important tool of government debt policy. In the article it is shown that primary dealers greatly enhance the liquidity of securities that are issued by the state, bonds in particular. It is detect that the primary dealer system helps to reduce the cost of borrowing the money by state. A comparative analysis of the rights and obligations of primary dealers in Ukraine and abroad countries is done.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали