Здобутки і втрати від інтеграції до Європейського Союзу для вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів

ЗДОБУТКИ І ВТРАТИ ВІД ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ НАПОЇВ І КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

CONSEQUENCES OF EUROPEAN INTEGRATION FOR UKRAINIAN DRINK AND CONFECTIONERY PRODUCERS

Володимир ОЛЕФІР
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки і прогнозування НАН України, Київ

Volodymyr OLEFIR,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Оцінено позитивні результати й негативні наслідки для вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів від інтеграції до ЄС. Визначено масштаби імпортної експансії напоїв і кондитерських виробів з ЄС на внутрішньому ринку України. Досліджено експортні можливості вітчизняних виробників напоїв і кондитерських виробів на ринку ЄС у контексті укладання угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Favourable and negative consequences of European integration for Ukrainian producers of drinks and confectionery are analysed. Scale of import expansion of drinks and confectionery at the domestic market of Ukraine is determined. Export capacity of Ukrainian producers of drinks and confectionery at the domestic market of European Union at context of a Deep and Comprehensive Free Trade Area between Ukraine and the European Union are studied.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали