Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні з метою інноваційного розвитку аграрної економіки

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ З МЕТОЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

ENSURING A FAVOURABLE INVESTMENT ENVIRONMENT IN UKRAINE WITH THE PURPOSE OF INNOVATIVE AGRARIAN ECONOMY’S DEVELOPMENT

Ірина СИНЯВСЬКА
,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna SYNYAVS’KA,
Mykolayiv State Agrarian University

Розглянуто питання забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні з метою інноваційного розвитку економіки.

The issue of ensuring a favourable investment environment in Ukraine with the purpose of innovative economy’s development is observed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали