Методичні підходи до оцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION THE FARM ENTERPRISE’S TECHNOLOGICAL BASIS

Оксана БЕЛЕВЯТ
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Oksana BELEVYAT,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Юлія ЧЕБАН,
Миколаївський державний аграрний університет

Yuliya CHEBAN,
Mykolayiv State Agrarian University

Викладено основні методичні підходи до оцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств. Розглянуто основні складові матеріально-технічної бази фермерського господарства.

It is described the methodological approaches to evaluation the farm enterprise’s technological basis. It is also taken a view of main components of the farm enterprise’s technological basis.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали