Регіональні тенденції розвитку виробництва овочів

РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ

REGIONAL TENDENCIES OF VEGETABLES’ PRODUCING DEVELOPMENT

Тетяна СТРОЙКО
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Tetyana STROYKO,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Ірина ЛЕСІК,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna LESIK,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розглянуто сучасний стан овочівництва, формування сільськогосподарських зон та їх спеціалізація. А також проблемні питання, розв’язання яких дозволить максимально інтенсифікувати виробництво й наситити внутрішній i зовнішній ринок продовольства.

The article reviews the current vegetable growing’s state, the agricultural zones ‘formation and their specialization. As well as problems, the solution of which will make possibility to intensify production and to saturate domestic and foreign provision market.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали