Запаси і баланс гумусу як критерії вартісної оцінки земель сільськогосподарського призначення

ЗАПАСИ І БАЛАНС ГУМУСУ ЯК КРИТЕРІЇ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

HUMUS’ RESERVES AND BALANCE AS THE CRITERIA OF EQUITY EVALUATION OF AGRICULTURAL LANDS

Тетяна ПОРУДЄЄВА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Tetyana PORUDEYEVA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Обґрунтовано необхідність контролю запасів гумусу і його балансу з відображенням їх у вартісних величинах як важливих і невід’ємних складових елементів грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, а також у розрахунках еколого-економічного ефекту землекористування.

It is grounded the necessity of controlling of humus’ reserves and balance with its reflection in worthy values as the important and inalienable components of agricultural lands’ pecuniary valuation and also in ecological-economic land tenure calculations.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали