Відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки регіону

ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

RESOURCE POTENTIAL’S REPRODUCTION OF THE REGION’S ECONOMY’S AGRARIAN SECTOR

Ольга ВИШНЕВСЬКА
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Olga VYSHNEVS’KA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Ольга ЛІТВАК,
Миколаївський державний аграрний університет

Olga LITVAK,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розглянуто питання сутності та складових ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектора з урахуванням регіональних особливостей. Обґрунтовано вплив асиміляційного потенціалу на ефективність використання і відтворення ресурсного потенціалу. Представлено індикатори ресурсозбереження аграрного сектора економіки регіону.

The essence issue and components of the enterprises’ resource potential of the agricultural sector inclusive of a regional perspective are observed in the article It is grounded the influence of carrying capacity on the efficiency of reproduction and use of the resource potential. It is presented the conservation of resources indicators of the agricultural sector in the region.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали